Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Personalități


Mar 23, 2012

Alexandru Ioan Cuza s-a născut la 20 martie 1820 la Bîrlad, în Moldova. Cuza a aparţinut clasei tradiţionale de boieri din Moldova, fiind fiul ispravnicului Ioan Cuza şi al Sultanei, membră a familiei Cozadini cu rădăcini fanariote. Alexandru primeşte o educaţie europeană, devenind ofiţer în armata moldovenească şi ajungînd la rangul de colonel. S-a căsătorit cu Elena Rosetti în 1844.
A participat activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru unirea Moldovei şi Valahiei.

Oct 16, 2011
Viaţa Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt
„Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug”. (Ps. 31, 1-2)
Unul dintre aceşti fericiţi, a fost măritul Voievod Ştefan cel Mare al Moldovei (1457-1504), pe care poporul l-a numit şi „cinstit”, bun, mare şi sfânt.
Oct 10, 2011
Născut în 1596 sau 1597. S-a mutat la cele veşnice după 13 ani de păstorire, la 1 ianuarie 1647.

În iulie 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina l-a trecut în rândul sfinţilor, cu data de prăznuire la 31 decembrie.

Din activitatea cărturărească a Mitropolitului Petru Movilă fac parte aproximativ 50 de tipărituri îngrijite sau chiar lucrate de el însuşi în latină, slavonă, rusă şi polonă, cea mai însemnată fiind considerată Evhologhionul sau Molitfelnicul (Trebnicul), cu peste 1500 de pagini şi 126 de slujbe. Se cuvine menţionată şi fundamentala sa operă “Mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe”, prin care a dat răspuns la 261 de întrebări cu privire la cele trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea.
Oct 10, 2011
La 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat, înscriindu-l în rândul sfinţilor cu ziua de pomenire la 30 august.

A tradus din greacă şi slavonă, operele Sfinţilor Părinţi, ca să fie pe înţelesul tuturor, iar împreună cu câţiva ucenici - şi Scara” Sfântului Ioan Scărarul, întru a aduce în biserici graiul românesc.

Pagina  7  de  7

Partenerii nostri: