Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Etno


Clubul Interpreţilor, Folcloriştilor, Etnografilor şi Amatorilor de Folclor (CIFEAF) la 5 ani de activitate

În aceeşi zi, 24 octombrie, cu 5 ani în urmă Clubul Interpreţilor, Folcloriştilor, Etnografilor şi Amatorilor de Folclor (CIFEAF) şi-a demarat activitatea, inaugurând în incinta celui mai vechi muzeu al nostru, programele sale folclorice.

Programul de sărbătoare, fiind ca o trecere în revistă, oferă publicului un număr impunător de solişti dintre cei mai străluciţi, protagoniştii acestui proiect: Nina Ermurachi, Veronica Mihai, Doina Arseni, Arsene Botnaru, Rodica Druţă-Hamuraru, Nătăliţa Munteanu, Marina Coptu, Suzana Popescu, Viorica Ciubotaru, Rodica Buhnă, Tatiana Jacot, Ioan Păulencu, Viorica Cheptănaru, Galina Pвslaru, Veta Ghimpu-Munteanu, Marina Filipovici, Maria Meşină, Ana Pagur, Dina Vrăjmaşu, Gicu Afroni, acompaniaţi de instrumentiştii Pavel Ţurcanu, Ruslan Cвşlea, Radu Vвrlan, Ion Proca, оmpreună cu Tudor Ungureanu cu grupul „Ştefan Vodă" ş.a.

Avвnd ca obiectiv de bază propagarea şi valorificarea folclorului autentic, organizatorilor programelor CIFEAF le-a reuşit atragerea, în permanenţă, a unor interpreţi notorii, a unor formaţii folclorice dintre cele mai performante, a melomanilor şi entuziaştilor - оntrunindu-i оntr-o atmosferă prietenească şi creatoare.

Sub genericele „O vedetă prezintă un tânăr talent", „Destine artistice", „Prietenнi izvorвte din melosul strămoşesc", „Formaţii care au făcut istorie", „Comemorări", „Întâlniri cu folclorişti notorii" - s-au perindat оn spaţiul scenic al sălii muzeului, supranumită „Casa mare", o pleiadă de solişti deosebit de talentaţi, formaţii valoroase şi personalităţi remarcabile din domeniul etnografiei şi folclorului.

Multоndrăgita interpretă Nătăliţa Munteanu şi tânăra ei discipolă Marina Coptu au compus primul dublu recital în paradigma celor care au urmat.

Renumitul cвntăreţ de operă şi de muzică populară, maestrul Ioan Paulencu s-a inclus masiv cu recitaluri repetate ale tinerilor săi discipoli de la AMTAP şi de la Colegiul de Muzică „Şt. Neaga", la fel şi talentata interptretă Viorica Cheptănaru cu elevii săi de la acelaşi colegiu. Interpreta Silvia Zagoreanu, cunoscută şi prin fructuoasa activitate în cultură şi folclor, a adus într-un singur program un numeros grup de solişti, protejaţi de dumneaei, prezentând оmpreună cu ei un recital de excepţie. Deosebit de remarcabile sunt programele „tălănciştilor" care au susţinut în repetate rвnduri acest proiect artistic. Renumiţii solişti ai acestui ansamblu, Maria Iliuţ şi Nicolae Gribincea, оmpreună cu formaţiile conduse de ei, „Crenguţă de iederă", „Plăieşii", „Haiducii" ş.a., au uimit publicul şi colegii din domeniu excelând prin autenticitatea repertoriului şi înalta ţinută artistică. Răspunzвnd cu promtitudine la invitaţia organizatorilor, au delectat publicul cu recitalurile lor vestiţii interpreţi conscraţi şi mai tineri, majoritatea din ei participanţi la această sărbătoare. De rвnd cu aceştea s-au şi produs Angela Ciochină, Tatiana Vicol, Angela Boleacu ş.a.

Pe parcursul celor 5 ani, alături de solişti, au evoluat cu succes formaţiile conduse de Valeriu Chiper - Teatrul folcloric „Ion Creangă" şi „Moştenitorii"; ansamblul „Balada", condus de Iulia Gârlea; „Opincuţa", condusă de Maria Lupu cu soliştii Nicu Mîţă, Lenuţa şi Viorica Lupu; „Romaniţa" condusă de Mihai Simenică; "Basarabencele", conduse de Eugenia Tudose; "Văglence", condus de Ana Pagur, "Ţărăncuţa" de la AMTAP, condusă de Victor Botnaru; „Ţărăncuţa" din Durleşti, condusă de regretata Tatiana Sofronovici şi altele.

La rвndul lor, soliştii „tălăncişti" Galina Pâslaru şi Veta Ghimpu-Munteanu, au oferit cu dăruire, în acest spaţiu muzeal, recitalurile lor deosebite. Polinstrumentistul Victor Botnaru este acel care a acompaniat majoritatea interpreţilor, de multe ori fiind alături de el şi colegul lui de ansamblu, cobzarul Pavel Ţurcanu. Оn programe au participat şi instrumentiştii: Sergiu Diaconu, Dumitru Negură, Dumitru Hăbăşescu, Valeriu Borş, Eugen Burlacu, Andrei Nistreanu, Dorin Belous ş.a.

Interpretarea integrală, în premieră absolută a baladelor „Meşterul Manole", „Badiul" şi „Codreanu" de către inegalabila Suzana Popescu reprezintă cheia de boltă a acestor programe.

Colega lor, cunoscuta doinistă şi interpretă de cântec folcloric, Dina Vrăjmaşu - pe lângă recitalurile oferite de ea în acest cadru - este iniţiatoarea, coordonatoarea, moderatoarea şi sufletul acestui proiect artistic de anvergură.

Nu ar fi fost posibile aceste programe, dacă nu ar fi fost susţinute, creator şi logistic, оn primul rînd, de conducerea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (MNEIN), în persoana directorului general Mihai Ursu care a pledat totdeauna pentru idea de a găzdui şi a susţine o activitate artistică permanentă în domeniul etnografiei şi a folclorului, la fel şi de către Tatiana Tihmanovski, directorul de Programe Cultural-Educative, dumneaei fiind unul din autorii şi organizatorii acestui proiect.

Alături de organizatori, s-a format, în timp, în cadrul muzeului, o adevărată echipă care oferă sistematic asistenţa tehnică şi practică, făcând posibilă funcţionarea clubului. Aceştia sunt: Victor şi Valentina Onofriescu, Nadejda Sârghi, Vitalie Golub, Ghenadie Popescu, Sergiu Pană, Adriana Hadjiradev, Dumitru Madan, Vitale Bannicov, Victoria Pciolchina, Andrei Budici ş.a.

La frumoasa iniţiativă a organizatorilor n-au întârziat să răspundă corifeii din acest domeniu oferind sprijin şi asistenţă ştiinţifică pe tot parcursul acestor ani: ilustrul folclorist Andrei Tamazlвcaru, etnografii de la MNEIN, secretarul ştiinţific Varvara Buzilă şi şeful Secţiei Etnografie Maria Ciocanu, etnomuzicologii şi folcloriştii AŞM Grigore Botezatu, Svetlana Badrajan, Victor Ghilaş, Vasile Chisăliţă. Folclorisul Iaroslav Mironenco, profesor la Universitatea din Krasnodar a fost protagonistul unui program titular, susţinut de expoziţia fotografică a lui Vasile Şoimaru „Moldovenii din Caucaz".

Una din revelaţiile trăite de noi toţi în aceşti ani este descoperirea unui public deosebit şi foarte special, care, venind sistematic, au dăruit interpreţilor acea căldură şi fidelitate frăţească atât de necesară unui suflet de artist. Aceştea, la rвndul lor, au atras şi au adus cu ei noi şi noi spectatori. Pe această cale, le mulţumim prietenilor şi colegilor noştri care ne-au sprijinit sistematic Ion Bălteanu, Dorin Lozovanu, Boris Mihăilă, Ludmila Iarmenco, Andrei Dumbrăveanu, Anastasia Cojocaru, Elena Platon, Nina, Elena şi Sergiu Tutunaru, Elena Buzu....

Este remarcabilă receptivitatea şi promtitudinea participării presei şi a mijloacelor mass media, care au reflectat fidel manifestaţiile CIFEAF, informând publicul larg şi creând imagine interpreţilor noştri de folclor. 

Partenerii nostri: