Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Scriitorilor


La mulţi ani, Ion Druţă!

Ion Druţă s-a născut pe data de 3 septembrie, în satul Horodişte, judeţul Soroca, Republica Moldova).

Prozator, dramaturg, eseist. Fiul unui pictor de biserici. A urmat Cursurile de tractorişti (1945); Şcoala silvicolă (1946); Cursurile de literatură de pe lîngă Institutul „Maxim. Gorki” de la Moscova(1957). Deputat al poporului din fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste. (1989). Membru de onoare al Academiei Române (1990). Membru titular al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova(1992). Debutează cu schiţe literare la ziarul „Ţăranul sovietic”. Din 1969 se stabileşte la Moscova, scriind în limbile moldovenească şi rusă. Debutează editorial cu volumul de schiţe şi povestiri „La noi în sat” (1953), urmat de „Poveste de dragoste” (1954), care impune o formulă lirico-poetică, cucerind cititorul prin stilul narativ crengian şi sadovenian. Alte cărţi de proză: „Frunze de dor” (roman, 1957), „Dor de oameni” (1959), „Piept la piept” (1964), roman „Povara bunătăţii noastre”, „Balade din cîmpie” (roman vol. 1, 1963, vol. II, 1968), nuvelele „Întoarcerea ţărînei în pământ” (1969, 1970), „Clopotniţa” (roman 1972), „Ultima lună de toamnă” (1966), „Horodişte” (1975), „Biserica albă” (roman 1975-1981, 1986-1987), „Toiagul păstoriei” (1984). Ion Druţă este un celebru autor de opere dramatice: „Casa Mare” (1959), „Păsările tinereţii noastre” (1974), „Doina” (1969), „Cervus divinus” (1977-1981, 1987), „Sfînta sfintelor” (1977), „Harul Domnului” (2 vol., 2001) ş.a. El aparţine categoriei de scriitori pentru care „veşnicia s-a născut la sat” (Lucian Blaga). A scris valoroase pagini eseistice despre scriitorii clasici − Mihai Eminescu, Lev Tolstoi, Anton Cehov, Andrei Lupan, Vasile Coroban ş.a.); note de călătorie prin republicile baltice – „Mesteceni, pîine şi bărbăţie”. Opere din creaţia scriitorului au fost traduse în mai multe limbi ale popoarelor din fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste, dar şi în limbile altor popoare ale lumii.

A fost decorat cu ordinul „Drapelul Roşu de Muncă” (1960); ordinul,,Lenin" (1988), cu Ordinul Republicii (1993). Este Laureat al Premiului de Stat al RSSM pentru romanul „Balade din cîmpie” şi nuvela “Ultima lună de toamnă” (1967).

I s-a conferit titlul de Scriitor al Poporului din RSS Moldovenească (1988). Este Doctor Honoris Causa of the Moldova State University (1999) şi Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii (2008).

Opere:
„Poveste de dragoste” − Chişinău, 1954;
„Frunze de dor” − Chişinău, 1957;
„Dor de oameni”, Chişinău, 1959;
„Casa Mare” − Chişinău, 1959;
„Povara bunătăţii noastre”.
„Balade din cîmpie”, vol. I. − Chişinău, 1963, vol. II. − Chişinău, 1968; Bucureşti, l991;    „Piept la piept” − Chişinău, 1964;
„Ultima lună de toamnă”, Chişinău, 1966;
„Întoarcerea ţărînei în pămînt”, Chişinău, 1969,1970;
„Păsările tinereţii noastre” − Chişinău, 1971;
„Clopotniţa” − Chişinău, 1972;
„Horodişte” − Chişinău 1975;
„Biserica albă” – Chişinău, 1975-1981, 1986-1987;
„Cervus divinus” – Chişinău, 1977-1981, 1987;
„Sfînta sfintelor” − Chişinău, 1977;
„Doina” – Chişinău, 1979;
„Toiagul păstoriei” − Chişinău 1984;
„Scrieri în 4 volume”. Postfaţă de Andrei Hropotinschi − Chişinău 1986-1987;
„Scrieri în 4 volume”. Prefaţă de Ion Constantin Ciobanu. – Chişinău, 1990-1991;
„Ora jertfirii. Proză. Publicistică. Scrisori.” Coordonator Andrei Hropotinschi − Chişinău, 1998;
„Apostolul Pavel: Epopee creştină” − Chişinău;
„Harul Domnului: Epopee teatrală” în 2 volume” − Chişinău 2001;
„Pomul de la răscruce: Schiţe, nuvele, povestiri”, − Chişinău., 2003;
„Clopotniţa. Frunze de dor” – Chişinău, 2004;
„Povara bunătăţii noastre” − Chişinău, 2005;
„Ujin u tovarişcea Stalin” − Chişinău, 2005;
„Vatra blajinilor” − Chişinău, 2007;
„Păsările tinereţii noastre” − Chişinău, 2007;
„Opere în 8 volume”, Vol. 1-2. – Chişinău, 2008;
„Druţiana teatrală” – Chişinău, 2008;
„Ultima dragoste a lui Petru cel Mare” – Chişinău, 2008.

 

Artinfinit.md

Partenerii nostri: