Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Primaria


Chişinăul la 579 de ani

Pe 17 iulie, s-au împlinit 579 de ani de la prima menţiune documentară a Chişinăului. Prima atestare în documente a Chişinăului datează din 17 iulie 1436, fiind menţionat printre reperele naturale ale hotarului moşiei lui Oancea Logofătul „…lîngă Bîc, … în dreptul Chişinăului lui Acbaş, la Fîntînă, unde este seliştea tătărească”. Potrivit tradiţiei, izvorul amintit în hrisov curgea la poalele Colinei Măzărachi. În preajma acesteia s-au construit şi primele case ale Chişinăului.
După prima atestare istorică, Chişinăul este frecvent menţionat în documentele interne, în legătură cu aşezările din apropierea sa – satul lui Oţel, atestat în 1436 , din 1517 devenit satul lui Ieremia Vistiernicul, actuala suburbie Visterniceni, satul Buiucanii, atestaţi documentar în timpul lui Ştefan cel Mare, denumirea căruia a dat nume unui sector al Chişinăului, satul Hrusca, atestat în timpul lui Ştefăniţă, satele Vovinţenii, Gheţeoanii (partea de jos a satului Visterniceni), Munceştii.

 

Partenerii nostri: