Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Muzicienilor


Cu drag de Lăutari

Orchestra Naţională de muzică populară „Lăutarii” a fost fondată în anul 1970, în cadrul Filarmonicii de Stat din Moldova de binecunoscutul interpret Nicolae Sulac, dirijori fiind compozitorul şi violonistul Mircea Oţel, apoi trompetistul Gheorghe Usaci. Chiar de la început formaţia a fost în căutarea identităţii sale, a stilului interpretativ, a unui repertoriu adecvat, fără a se impune plenar în circuitul vieţii muzicale.
În anul 1978 conducerea orchestrei „Lăutarii” o preia violonistul Nicolae Botgros. Personalitate artistică complexă şi viguroasă, dublată de o majoră forţă temperamentală, cu tenacitate şi îndrăzneală, a învins obstacole greu de imaginat. S-a afirmat în plan interpretativ şi dirijoral, materializîndu-şi cunoştinţele prin multiple realizări remarcabile. Într-un timp record reuşeşte să plaseze orchestra în prim-planul muzicii populare, devenind un simbol, un fenomen inegalabil. Fiecare recital al orchestrei „Lăutarii” se transformă în act de cultură de înaltă calitate, atît prin interpretarea pătrunsă de profunzimea redării mesajului muzical, cît şi prin varietatea repertoriului foarte atractiv. Bogata experienţă scenică îi permite dirijorului Nicolae Botgros să menţină orchestra într-o formă impecabilă, deşi componenţa sa a cunoscut mai multe modificări.
Publicul spectator prezent la spectacolele formaţiei, ele fiind frecvente, a remarcat întotdeauna virtuozitatea, sunetul rafinat şi siguranţa tehnică, bogăţia resurselor de expresivitate, intenţia de a aduce în scenă frumosul sonor în creaţii valoroase, precum şi capacitatea de redare subtilă a fiecărei nuanţe a partiturii. Ghidat de principiul existenţei interpretării desăvîrşite, Nicolae Botgros este exigent cu sine şi pretinde dăruire absolută de la fiecare instrumentist, de remarcat, mari virtuozi ai instrumentelor populare, precum şi a soliştilor vocali – nume sonore în peisajul melosului popular. Pe parcursul a 28 de ani, de cînd la pupitrul dirijoral se află maestrul Nicolae Botgros, orchestra „Lăutarii” a susţinut mii de spectacole de mare rezonanţă în toată Moldova, dar şi pe cele mai prestigioase scene din lume – Grecia, Italia, Germania, Franţa, Turcia, Danemarca, SUA, Austria, Mongolia şi alte ţări. O pagină de referinţă în biografia artistică a orchestrei de muzică populară „Lăutarii” o constituie colaborarea cu cei mai reprezentativi exponenţi ai tuturor zonelor folclorice din România, fie în spectacole, fie în înregistrări. În compania Orchestrei „Lăutarii” dirijată de Nicolae Botgros au înregistrat CD-uri antologice Gheorghe Zamfir, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Ion şi Ionuţ Dolănescu, Dinu Iancu Sălăjanu, Ileana Ciuculete, Mariana Ionescu, Cristi Ruscior, Camelia Ciobanu, Stana Izbaşa, Viorica Macovei şi alţii. Fiind cea mai apreciată orchestră de muzică populară din întreg spaţiul românesc, orchestra „Lăutarii” a participat la prestigioase manifestări cultural-artistice la nivel de stat, al serate de creaţie ale distinşilor artişti. Prezenţa orchestrei „Lăutarii” la „Telerevelion”, pe scenele Festivalurilor „Cerbul de Aur” de la Braşov, 5 ediţii şi cel de la Mamaia, 4 ediţii, transmise în direct pe canalul România Internaţional a facilitat extinderea popularităţii orchestrei pe mapamond.
În permanenţă activitate artistică, orchestra „Lăutarii” a efectuat înregistrări în studiourile Radioteleviziunii cu mai mulţi interpreţi de muzică populară, atît solişti ai orchestrei cît şi invitaţi. De asemenea, în spectacole cu public i-a acompaniat pe toţi interpreţii de muzică populară. Creaţii de diferite genuri interpretate de orchestra „Lăutarii” sunt incluse în zeci de discuri, în coloane sonore ale filmelor şi spectacolelor. Se cere menţionat faptul că, pe lîngă bijuteriile folclorice readuse în circuit şi realizate în aranjament de orchestră de majoritatea instrumentiştilor, sunt interpretate şi creaţii originale semnate de distinşi compozitori – Tudor Chiriac, Constantin Rusnac, Gheorghe Mustea şi alţii.
În anul 2000, cu prilejul marcării a trei decenii de activitate artistică, orchestrei de muzică populară „Lăutarii” dirijată de Nicolae Botgros, artist al poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, prin decret prezidenţial, i s-a conferit titlul onorific „Naţională”. Este cea mai înaltă apreciere, deoarece acest colectiv într-adevăr este oglinda poporului, sufletul naţiunii exprimat prin muzică. De aceea publicul aşteaptă cu nerăbdare fiecare spectacol al Orchestrei Naţionale de muzică populară „Lăutarii” dirijată de maestrul Nicolae Botgros. Ca pe o mare sărbătoare.

 

Partenerii nostri: