Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Articole noi


Joi, 16 noiembrie 2017, ora 16.00, în incinta MNAM, va avea loc vernisajul expoziţiei personale Nina Şibaev (pictură, grafică)

Expoziţia dată întruneşte 29 de lucrări de pictură şi grafică, patru dintre ele fiind din colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Născută la Chişinău în anul 1957, Nina Şibaev activează în domeniul picturii şi graficii, realizând peisaje, portrete, naturi statice.

În perioada anilor 1974-1977 studiază la Şcoala Republicană de Arte Plastice I. E. Repin din Chişinău (astăzi colegiul Al. Plămădeală), în clasa profesorului Valentin Koreakin. Iar în anul 1984 îşi continuă studiile la Facultatea de Grafică a Institutului de Arte din or. Chişinău (astăzi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) - profesori Valentin Koreakin şi Ilie Bogdesco.

Între anii 1977-1983 activează în calitate de pictor-restaurator la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, iar începând cu anul 1993 până în prezent este profesor la Şcoala de Arte Plastice pentru copii A. Sciusev.

În anul 1993 devine membru al UAP din Republica Moldova.

În anul 2007 organizează o expoziţie personală la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, or. Chişinău

Participă la mai multe expoziţii de grup în ţară şi străinătate: Ukraina, Rusia, Germania, Afganistan, Franţa, Turcia şi România.

Pe parcursul activităţii sale artistice, participă la numeroase tabere de creaţie: În

anii 1980, 1983- Gurzuf, Crimeia, Ucraina; 2005- or. Tiraspol, Rep. Moldova; 2008-

s.Slobozia-Duşca, Rep. Moldova; 2012- or. Ungheni, Rep. Moldova, ediţia I.

Lucrările artistei se păstrează atât în colecţii publice: Muzeul Naţional de Artă al Moldovei; Colecţia Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova; Galeria de Artă, or. Tighina; Centrul Internaţional de Cultură şi Artă G. Apostu, or. Bacău, România cât şi în colecţii private: Federaţia Rusă, Israel, SUA şi Republica Moldova.

Ninei Şibaev deţine numeroase premii: 2013-Premiul Consiliului Judeţean Bacău pentru grafică la expoziţia Saloanele Moldovei, ediţia 23; 2015-Premiul Consiliului Judeţean Bacău în cadrul expoziţiei Saloanele Moldovei, ediţia 25; 2015-Diploma şi medalia aniversară Centrul Internaţional de Cultură şi Artă George Apostu-25 ani de la înfiinţare; 2016- Premiul de excelenţă al UAP din Moldova în cadrul Expoziţiei-concurs de Artă Contemporană Autumnala.

 

Subiectul, de care sunt preocupată la moment, este lumea obiectelor, obiectelor simple, de uz casnic, care sunt folosite în viaţa cotidiană.

Prin contemplarea plastică a obiectului vreau să percep momentul în care circumstanţele schimbă obiectul şi acel în care natura și timpul transformă acest obiect. Prin această contemplare, apare dorinţa de a reda evlavie, admiraţie, uimire pentru frumuseţea iluminată, pe care a obţinut-o acest obiect pe parcursul existenţei sale.

Există “obiecte în sine” cu propriul lor destin a căror menire n-o putem defini, până la urmă, prin intermediul raţional sau afectiv. În asta constă enigma lor. Contemplând aceste obiecte, încerc să mă apropii de natura și esenţă lor adevărată, eliberată de menirea utilitară. Pentru aceasta este necesară detalierea formei, care constituie interesul major. Viaţa în sine este compusă din detalii, din momente concrete și precise.

Este important să observăm și să redăm integritatea prin unitatea elementelor de diferite calităţi, uneori contradictorii, aparent incompatibile, și care în urma circumstanţelor inexplicabile sunt grupate împreună.

Nina Şibaev

 

 

Expoziţia va fi deschisă pentru public în perioada 16noiembrie- 10 decembrie, 2017

Vom fi recunoscători dacă veţi informa despre

acest eveniment în ziarul, revista, postul de

radio/televiziune la care activaţi.

Partenerii nostri: