Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Articole noi


Vernisajul expoziţiei aniversare Sergiu Cuciuc, pictură

Miercuri, 18 noiembrie 2015, ora 15:00, în incinta Muzeului Naţional de Artă al Moldovei va avea loc vernisajul expoziţiei aniversare Sergiu Cuciuc, pictură

Expoziţia personală este prilejuită de împlinirea a 75 de ani de la naşterea artistului plastic Sergiu Cuciuc şi 50 de ani de activitate.

 

Sergiu Cuciuc s-a născut în 1940 în satul Doibani, raionul Dubăsari. În anii 1956-1961 studiază la Şcoala de Arte Plastice din Chişinău, apoi la Academia de Arte Plastice „I. Repin” din Sankt-Petersburg. Din 1965 este membru al UAP din Moldova. În perioada 1979-1983 activează în cadrul Muzeului Republican de Arte Plastice, în anii 1987-1992 este preşedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova. În perioada 1995-1999 este şef al Direcţiei Principale Patrimoniu Cultural, Arte Plastice a Ministerului Culturii. În 2002-2003 deţine funcţia de vice ministru al culturii.

 

Plasticianul Sergiu Cuciuc a organizat, de-a lungul timpului, o serie de expoziţii personale, participând şi la numeroase expoziţii relevante de artă contemporană în ţară şi străinătate: România, Rusia, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Franţa, Danemarca, Germania, Mongolia, Japonia, Ucraina, Belarus, Lituania, Kazahstan. . A elaborat o serie de lucrări „Maramureş”, „Locuri natale”, „Butuceni” etc. În creaţia lui Sergiu Cuciuc atestăm o nouă direcţionare stilistică. De la realismul practic în primele decenii de activitate Sergiu Cuciuc, se orientează acum spre abstracţie.

 

Distincţii:

1985 Maestru Emerit în Artă

1996 Cavaler al Ordinului „ Gloria muncii”

2000 Premiul Naţional în Domeniul Artei

2001 Cavaler al Ordinului Republicii

2009 Premiul Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni.

 

Într-un interviu pictorul mărturiseşte „nu ştiu în ce măsură am reuşit să mă afirm în arta plastică, însă pot spune cu certitudine că anume natura meleagului nostru m-a format şi m-a modelat ca pictor, în special, şi ca om de artă în general.”

 

“Contactul direct cu adevăratele opere de artă au contribuit la îmbogăţirea mea sufletească. Creaţia, în accepţia mea, este un proces continuu de selectare a imaginilor plastice care se suprapun în conştiinţă. Mi-e greu să constat acum cine m-a format mai mult – şcoala sau viaţa.”

“Mama, care avea un simţ nativ al frumosului, lucru ce se observa în tot ce făcea – văruia casa, broda ori ţesea covoare, m-a susţinut în alegerea mea. Păstrez vie în suflet icoana ei, mâinile ei harnice care nu pridideau la ţesut. Parcă o văd cum alegea şi privea culorile, le îmbina armonios. O aud cântând…”

 

“Creaţia plasticianului Sergiu Cuciuc întregeşte în sine multiple valenţe prin care conceptul ideatic şi problematica limbajului plastic îşi găsesc armonioase împliniri.

Un rol important în dimensiunea valorică a operei plasticianului îl are tradiţia culturală universală şi nu în ultimul rând tradiţia creaţiei populare autohtone, care în pictura artistului, ating dimensiuni apropiate simbolismului totemic, relevând o amplă sensibilitate a autorului şi adeziunea acestuia la paradigme existenţiale de valoare perenă.

Trecând cu privirea întreaga creaţie a pictorului, creaţie ce întregeşte actualmente jumătate de secol, constatăm faptul, că artistul nu şi-a orientat niciodată creaţia spre reprezentarea mimetică a lumii tangibile. În acest context constatăm că forma şi interferenţele cromatice în tablourile acestuia, - dacă şi poartă referinţe la lumea înconjurătoare, - totuşi acestea plasându-se doar la nivelul asociativ al percepţiei în cadrul căreia memoriei i se acordă un rol prioritar, constituie repere ce au servit numai punct de pornire, contribuind la crearea unui univers propriu de sorginte estetică şi înaltă încărcătură semantică.

Concomitent menţionăm selectarea riguroasă efectuată de către artist a mijloacelor de expresie şi a sintaxei acestora în procesul de creare a imaginii, - calităţi distinctive ce contribuie eficient la definitivarea coordonatelor stilistice personale originale şi inconfundabile”

 

Constantin Spânu, doctor în studiul artelor

 

Expoziţia va rămâne deschisă până pe data de 20 decembrie 2015.

 

Partenerii nostri: