Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Artiştilor Plastici


Vernisajul expoziţiei "Valentina Rusu-Ciobanu 95 de ani de la naştere"

Expoziţia Valentina Rusu-Ciobanu, 95 de ani de la naştere cuprinde o selecție de peste 30 lucrări de pictură realizate de artistă de-a lungul timpului. Dintre cele mai celebre amintim: “Fată în roşu” (1974), “Citate din istoria artelor” (1978), “Micul dejun” (1979), dar și portrete ale personalităților marcante din domeniul culturii.

 

Valentina Rusu-Ciobanu s-a născut la 28 octombrie 1920 la Chișinău. În familia Rusu-Ciobanu desenau mai mulți: unchiul Pavel și fratele mai mare Victor. Studiază desenul în anii 1938-1939 în clasa lui Alexandru Plămădeală. În 1942 Valentina Rusu-Ciobanu devine studentă la Academia de Arte Frumoase din Iași (clasa de studiu a profesorului Cosmovici). În 1944 revine la Chișinău datorită circumstanțelor istorice, reia studiile la Școala de Arte ”I. Repin”. Din 1948 Valentina Rusu-Ciobanu este membru al UAP. În 1976 i s-a decernat Premiul de Stat al RSS Moldovenești, în 1980 a devenit Maestru Emerit de Artă, iar în 1996 a fost decorată cu Ordinul Republicii. În 1998 Valentina Rusu-Ciobanu este distinsă cu Premiul ”Opera Omnia” al UAP din Republica Moldova. A luat parte la numeroase expoziții republicane și de peste hotare: România, Bulgaria, Polonia, Canada, Siria, Irak, Franța.

 

”Valentina Rusu-Ciobanu aparține acelei generații de artiști plastici basarabeni care s-au format încă în ambianța culturală a României interbelice, dar a căror activitate de creație s-a desfășurat în a doua jumătate a secolului XX, în contextul extrem de contradictoriu al realităților social-politice dictate de regimul totalitar comunist.


Elaborând o nouă poetică a imaginii, plasticiana a îmbrățișat maniera sinceră a ”artei naive”, manieră în care șarja, grotescul, umorul bonom veneau oarecum în replică la clișeele și principiile promovate de regim. A experimentat reușit în cheie fotorealistă, a folosit posibilitățile intertextualității și ale oniricului, creând tablouri cu profunde semnificații metaforice. Este o fină portretistă, multe dintre lucrările sale fiind achiziționate de muzee” .


Considerată o maestră a artei plastice basarabene din secolul XX, Valentina Rusu-Ciobanu, alături de alţi exponenţi ai picturii – Mihai Grecu, Ada Zevin, Igor Vieru, Glebus Sainciuc, a contribuit la edificarea spirituală a iubitorilor de artă.”


Constantin I. Ciobanu, critic de artă

Partenerii nostri: