Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Arhitecţilor


Uniunea Arhitecților din Republica Moldova

Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova este o asociaţie obştească neguvernamentală de creaţie, apolitică şi nonprofit constituită prin libera manifestare a voinţei arhitecţilor asociaţi, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească naţională şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

 

Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei.

 

Președinte al Uniunii este Iurie Povar, vicepreședinte – Vlad Modîrcă.

 

Adresa: str. Puskin 44, or. Chișinău, Republica Moldova

Tel: 022241721; fax: 022241721

Web: www.uarm.md

E-mail: info@uam.md

Partenerii nostri: