Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Scriitorilor


Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova

O primă societate a scriitorilor români din Chişinău este constituită în 1920 (din Comitetul ei de conducere au făcut parte Mihail Sadoveanu, Ştefan Ciobanu, Tudor Pamfile, Nicolae Dunăreanu, N. N. Beldiceanu, Apostol D. Culea). Societatea a luat o formă instituţionalizată în 1940 cu numele de Societate a Scriitorilor şi Publiciştilor Basarabeni (preşedinte  Pan Halippa).

 

După cel de-al doilea război mondial se constituie Uniunea Scriitorilor din RSSM, moştenitoare a Uniunii Scriitorilor Sovietici din RASSM (primul congres are loc în 1954; din 1987 poartă denumirea de Uniunea Scriitorilor din Moldova), iniţial ca parte componentă a Uniunii Scriitorilor din URSS (până în 1991).

 

Preşedinţi ai USM: Andrei Lupan (1954-1965), Pavel Boţu (1965-1987), Ion C. Ciobanu (1987-1991), Mihai Cimpoi (1991-2010), din 2010 – Arcadie Suceveanu.

 

Uniunea Scriitorilor din Moldova este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în baza consemnării calităţii de membru şi în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

 

USM este o asociaţie profesională de rang naţional a creatorilor de literatură şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova. Asociaţia Obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova” este succesoare de drept a Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M. Durata de activitate a USM este nelimitată.

 

USM este o asociaţie nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi nu va folosi sub nicio formă patrimoniul, mijloacele cu destinaţie specială sau alte mijloace sau venituri rezultate din activitatea statutară pentru a sluji interesele personale ale vreunui membru al său, ale vreunui fondator al său sau ale vreunei persoane particulare, inclusiv în procesul de reorganizare sau lichidare a sa.

 

Adresa: Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 98, Republica Moldova

Web: www.uniuneascriitorilor.md

E-mail: uscriitorilor@yahoo.com

Partenerii nostri: