Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Teatrală


Uniunea Teatrală din Republica Moldova

Uniunea Teatrală din Moldova îşi începe activitatea în anul 1946, deşi încercări de a înfiinţa o societate a oamenilor de teatru s-au făcut şi până în acest an. Toate,  însă au suferit eşec din cauza turbulenţelor  provocate de cea de-a doua conflagraţie mondială. La începutul anului 1946 Societatea Teatrală din Federaţia Rusă aduce la cunoştinţa conducerii republicilor unionale că în acest an va avea loc Congresul I unional al teatrelor din URSS. La Congres urma să participe şi o delegaţie formată din oameni de teatru din RSSM. Cu această ocazie, pe 16 martie 1946, are loc prima Adunare organizatorică a oamenilor de teatru din RSSM care alege un Comitet de Conducere şi un Preşedinte al Societăţii. Primul Preşedinte al Societăţii Teatrale din RSSM a fost ales Victor Gherlac. Tot la această Adunare s-a elaborat statutul Societăţii Teatrale care, împreună cu o cerere de însoţire, au fost înaintate spre aprobare oficială. Timp de 12 ani Societatea Teatrală din RSSM activează fără a fi înregistrată oficial, reuşind să creeze 5 secţiuni: secţia relaţii cu spectatorii, secţia relaţii cu actorii, secţia regie, secţia teatrologie şi secţia scenografie.  Pe 19 februarie 1958, după crearea bazei materiale a Societăţii prin transmiterea de către Ministerul Culturii a două ateliere teatrale, precum şi prin aprobarea statelor (3,5 unităţi) necesare pentru activitate, Consiliul Miniştrilor RSSM aprobă oficial Societatea Teatrală din Moldova.

Organul suprem de conducere al Societăţii Teatrale - Congresul -  se convoca o dată la 4 ani. În aprilie 1958 a avut loc prima conferinţă (cu drept de Congres), care a ales Prezidiumul Comitetului de conducere al Societăţii Teatrale din Moldova şi preşedintele Prezidiumului,  Mefodie Apostolov, care a condus Societatea timp de treizeci de ani până în 1988, când Societatea Teatrală şi-a schimbat denumirea în Uniunea Oamenilor de Teatru (UOT, 1988-1997), a deţinut 6 mandate. Ulterior, preşedintele Uniunii Oamenilor de Teatru, Veniamin Apostol,  a deţinut două mandate.

În 1997 Uniunea Oamenilor de Teatru îşi schimbă denumirea în Uniunea Teatrală din Moldova, preşedinte fiind ales Petru Baracci, care deţine 2 mandate, până la 11 aprilie 2005, când Adunarea Generală a membrilor UNITEM l-a ales în funcţia de preşedinte pe Aurelian Dănilă.

La Congresul din 11 mai 2009, în fruntea Uniunii Teatrale din Moldova a fost ales Alexandru Grecu.

Din 1996 UNITEM face parte din Asociaţia Internaţională a Uniunilor Teatrale.

La Congresul din 04.11.2013 Preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova a fost reales Alexandru Grecu care activează pâna în prezent.

Adresa: mun. Chișinău, str. A.Pușkin 24 of. 45, et.3, MD-2012, Republica Moldova.

Tel: 0-22-224138; 0-22-223581; 0-22-227547; fax: 0-22-220680

Partenerii nostri: