Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Arhitecţilor


Guvernul a interzis demolarea clădirilor istorice din Chişinău

Demolarea fondului istoric de clădiri, precum şi schimbarea configuraţiei şi destinaţiei urbanistice a parcurilor, scuarurilor şi cimitirelor din cadrul nucleului istoric al Chişinăului a fost interzisă pînă la completarea Planului Urbanistic General, în corespundere cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural şi cerinţelor în domeniu ale UNESCO şi Consiliului Europei. Prevederea respectivă se conţine într-o hotărîre aprobată, astăzi, de Guvern, transmite MOLDPRES.
Decizia Guvernului mai stipulează că se interzice proiectarea şi construirea de obiective noi, care prin modul de amplasare în teren, dimensiuni, stil, culoare, materiale utilizate, prejudiciază structura şi imaginea urbanistică a nucleului istoric al Chişinăului.
Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va asigura expertizarea proiectelor pentru obiectivele amplasate în nucleul istoric al Chişinăului, iar în termen de două luni, împreună cu Ministerul Culturii, va elabora Regulamentul de organizare şi condiţiile de desfăşurare a concursului de concepţii arhitectural-urbanistice de completare a Planului Urbanistic General din Chişinău.
De asemenea, Guvernul a recomandat autorităţilor administraţiei publice locale să creeze o subdiviziune administrativ-teritorială care să cuprindă integral nucleul istoric al Chişinăului. În acelaşi timp, Inspecţia de Stat în Construcţii va verifica lucrările de construcţie aflate în desfăşurare în cadrul centrului istoric al Chişinăului şi va asigura verificarea legalităţii eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire în ultimii 8 ani pentru toate obiectivele amplasate în cadrul centrului istoric al capitalei. În context, organele de drept vor investiga toate cazurile de deteriorare şi de distrugere a monumentelor protejate din R. Moldova şi vor iniţia, după caz, dosare penale sau administrative.
Boris Focşa, ministru al Culturii, a menţionat, în şedinţă, că acestea sînt unele din măsurile prioritare de salvgardare a patrimoniului cultural protejat de stat din municipiul Chişinău. Potrivit Premierului Vlad Filat, aceste măsuri de protejare a patrimoniului cultural din capitală nu prevăd alocări financiare, iar în lipsa banilor problemele vor rămîne nesoluţionate, notează MOLDPRES.

 

 

Sursa: moldpres.md

 

Partenerii nostri: