Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

In Memoriam


In memoriam - Ion Inculeț

Inculeţ Ion. (n.5.IV.1886, Răzeni-Lăpuşna). Reînhumat la Bârnova-Iaşi. Preşedintele Sfatului Ţării şi a Republicii Moldoveneşti.

A semnat actul unirii. Absolvent al seminarului teologic din Chişinău. Termină studiile universitare în Rusia şi devine privat docent la universitatea de la Petrograd. La sfârşitul lunii august 1917, soseşte la Chişinău şi este numit vicecomisar gubernial. Semnează alături de alţii apelul adresat populaţiei (12 ianuarie 1918), prin care arată condiţiile în care trupele române intră în Basarabia. Este însărcinat de Sfatul Ţării să poarte negocieri cu guvernul român şi cel german, care încep la 22 februarie 1918. Membru activ al Academiei Române (10 oct.1918). După unire este ministru în guvernul României întregite. Mai târziu participă la viaţa politică a ţării devenind membru marcant al PNL. Ministru în mai multe guverne.

Moare la 18 noiembrie 1940, la Bucureşti.

Este autorul memoriilor O revoluţie trăită (rev. Generaţia Unirii din 10 aprilie 1929), Chişinău, 1994.

 

Partenerii nostri: