Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Arta și Copiii


Campania Naţională „Copiii Moldovei citesc o carte - 2014”

„Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viața copiilor, un rol mai mare decît în viața celor vîrstnici. Cartea citită în copilărie rămîne prezentă în amintire aproape toată viața și influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărțile pe care le citesc, copiii își formează o anumită concepție asupra lumii, cărțile formează la ei anumite norme de conduită.”

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu scriitorii, editorii, ilustratorii de carte, bibliotecile publice din republică organizează,  sub patronajul Primei Doamne a Republicii Moldova Margareta Timofti, Campania Naţională „Copiii Moldovei citesc o carte”.

Campania se desfăşoară anual, pe întreg teritoriul republicii şi are ca scop atragerea copiilor la lectură, promovarea cărţilor valoroase pentru copii şi adolescenţi ale autorilor autohtoni.

Pentru desfăşurarea cu succes a campaniei, Biblioteca Publice or.Rîşcani şi-a complectat colecţia prin donaţie  cu un număr suficient de exemplare ale titlurilor propuse pentru lectură

Pentru Campania Naţională „Copiii Moldovei citesc o carte – 2014” au fost propuse următoarele cărţi:

  • Spiridon Vangheli. Şi eu sunt Guguţă (Chişinău, Editura Guguţă, 2013)
  • Spiridon Vangheli. Copii în cătuşele Siberiei (Chişinău, Editura Guguţă, 2013; Chişinău, Editura Oltiţa, 2001)

Biblioteca publică a elaborate un program de acţiuni pentru desfăşurarea şi organizarea Campaniei Naţionale ,,Copiii Moldovei citesc o carte 2014”, care se v-a extinde pe perioada februarie –decembrie.  În luna februarie a avut loc lansarea Campaniei ,,Copiii Moldovei citesc o carte 2014”  cu prezentarea cărţilor lui Spiridon Vangheli: ,,Copii în cătuşele Siberiei” şi ,,Şi eu sînt Guguţă”; şi ogranizarea expoziţiei desfăşurate ,,Spiridon Vangheli pe unda inocenţei înnobilatoare”. S-a creat şi se lucrează la fişierului tematic ,,Sîntem din neamul lui Guguţă”.

Biblioteca publică orăşenească or.Rîşcani în scopul promovării şi lecturării cărţilor recomandate a organizat la 14 mai 2014 în incinta liceului teoretic ,,L.Damian” o activitatea extramuros ,,Universul cărţilor lui Spiridon Vangheli”. Elevilor clasei a V-a, diriginte profesoara de informatică, Jana Diacov au avut ocazia de a fi informaţi cu: structura Bibliotecii Publice Orăşeneşti or.Rîşcani, orarul de funcţionare, serviciile oferite de bibliotecă, cum pot beneficia de servicilile bibliotecii noastre. Tot în cadrul activităţii s-a petrecut şi revista bibliografică ,,Universul cărţilor lui Spiridon Vangheli”. Un moment deosebit a fost şi lectura publică a unor fragmente din cartea ,,Şi eu sînt Guguţă”.

 

 

Tatiana Foliuşneac, Şefa Secţiei Asistenţă de specialitate

Biblioteca Publică or.Rîşcani

 

Partenerii nostri: