Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Meșterilor Populari


Vernisajul expoziţiei personale Cătălin Hrimiuc

Miercuri, 7 mai 2014, ora 15:00

în incinta Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Galeria Parter va avea loc vernisajul expoziţiei personale

Cătălin Hrimiuc, România

 

Expoziţia prezintă 21 de lucrări de sculptură realizate în cristal optic ale artistului român Cătălin Gheorghe Hrimiuc.

 

Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Doctor în Arte (Arte Vizuale a Universităţii de Arte, Bucureşti), Cătălin Hrimiuc a debutat în 1980 la Galeria Curtea Sticlarilor din Bucureşti.

Artistul a expus atât în România, cât și în străinătate, în Rusia, Japonia, Germania, Franța  și Danemarca, o parte dintre lucrările acestuia regăsindu-se în colecții private din România, Italia, Germania și Olanda. A prezentat expoziţii personale la Bucureşti, Târgovişte, Cluj şi Budapesta.

Pe parcursul activităţii sale, artistul a obţinut numeroase premii şi distincţii: Premiul Mac Constantinescu (1993); Premiul UAP pentru tineret (1994); Menţiune de onoare Aveiro, Portugalia (1997); Premiul „Ambient” acordat de către UAP pentru Programul HAR (1998); Distincţie acordată de Fundaţia LOBYART (2001); Premiul III împreună cu grupul MIRON la Concursul pentru monumentul Revoluţiei Române (2004); Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler; Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România; Membru al Societăţii de Colaborare Interbalcanică.

Cătălin Hrimiuc a dedicat 25 de ani explorării cristalului optic, nobil şi pur material care cere artistului viziune în abordare, concentrare în execuţie, perfecţiune în finisare şi, peste toate, imaginaţie.

 

Sensibil şi inspirat, un alchimist cu multă ştiinţă în amestecarea, în retorte imaginare, a substanţelor producătoare de lichid vitros, Cătălin Hrimiuc uimeşte la fiecare nouă apariţie a sa cu o suită de lucrări proaspete. I-am observat evoluţia încă de la debut şi de atunci ne leagă o caldă şi statornică prietenie. Dar, atunci când sunt confruntat cu opera sa, prietenia încetează - ori, mai degrabă, este eclipsată de profesiunea criticului ce solicită obiectivitate şi impune o analiză, cu rigoare şi pertinenţă, a obiectului. Cătălin Hrimiuc este şi sculptor şi artist decorator, cumulând priceperea cioplitorului în piatră sau a modelatorului în lut cu aceea a plăsmuitorului de obiecte agreabile, destinate interiorului. Descendent al lui Lalique, Gallé şi Tiffany, el vehiculează sticla opalescentă şi cristalul cu simţul picturalităţii caracteristic coloristului înnăscut. Forme ciudate, de factură organică - care trimit la erele primordiale -, sau elegante pinioane de catedrală gotică, mirifice suprafeţe acvatice ori avântate piscuri muntoase, sunt tot atâtea propuneri de obiecte investite cu subtilă tactilitate şi ideatică imanentă pe care Cătălin Hrimiuc ştie să le plămădească, printr-o generozitate a spiritului său de etern copil jucăuş. Căci numai din joc poţi obţine o creaţie care să asigure perenitatea!”


Dr. Adrian Silvan IONESCU

Expoziţia va rămâne deschisă până pe data de 25 mai 2014.

 

Partenerii nostri: