Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Scriitorilor


La mulţi ani, Vasile Şoimaru!

Vasile Şoimaru s-a născut la 30 aprilie 1949, în Cornova, Ungheni.
În 1971 devine licenţiat al Facultăţii de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău. Lucrează asistent universitar la Politehnica din Chişinău, absolvind în 1973). În perioada 1977 – 1990 este lector, lector superior, conferenţiar universitar, prodecan la Facultatea de Economie a USM.
În 1991-1994 este vicerector al nou-fondatei Academii de Studii Economice din Moldova. Este preocupat de domeniul ştiinţific legat de managementul productivităţii şi de problemele dezvoltării regionale. A fost ales deputat în Parlamentul R. Moldova (1990-1994 şi 1998-2001), deţinând funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru economie.
A publicat zeci de articole, studii, interviuri în presa periodică, unele din ele fiind incluse în cărţile de publicistică: Căderea premierilor (1999) şi Căderea comuniştilor (2010). Doar în ultimii doi ani a iniţiat şi coordonat editarea a şapte cărţi valoroase.
Se manifestă şi ca maistru al artei fotografice, publicând două albume, inclusiv Albumul-monografic Românii din jurul României în imagini, care a adunat în presă mai bine de 100 de recenzii şi consemnări în multe ţări ale lumii.
În decembrie 2011 este primit în Uniunea Scriitorilor din R. Moldova.
Vasile Şoimaru deţine titlul de Membru de onoare al Comunităţii Academice “George Bacovia”, numeroase premii, diplome de excelenţă, alte însemne ale recunoaşterii şi preţuirii eforturilor sale.

 

ArtInfinit.md

 

Partenerii nostri: