Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Meșterilor Populari


Meşter popular, maestru cioplitor, designer-sculptor, membru al Uniunii Meşterilor Populari din Moldova – Mihai Chicot

În ultima vreme Biblioteca de Arte este vizitată aproape în fiecare zi de d-l Mihai Chicot, utilizator, trecut de vârsta tinereţei. A atras atenţia bibliotecarilor prin felul său de consultare a documentelor în sala de lectură, a revistelor contemporane de artă şi design, deasemenea şi solicitarea sa la tema designului interior a resurselor din internet. Mai apoi, purtând un dialog cu D-lui, am descoperit lucruri incintante despre viaţa şi activitatea sa. Provine dintr-o familie de ţărani din nordul Moldovei, care l-a începutul anilor 50′ ai secolului trecut a căzut victimă valului de represări, provocat de regimul comunist din acea perioadă, fapt contestat în istoria ţării ca dramă tragică a poporului nostru. Reveniţi la vatră din regiunea Siberia, oraşul Tomsk din fosta URSS, familia Chicot a avut parte de o viaţă cu multe neajunsuri şi greutăţi, dar ca şi mulţi alţii, nu şi-au pierdut speranţa în ziua de mîine. Tânărul Mihai s-a angajat activ în viaţa socială a republicii, începând de la organizaţia comsomolistă, apoi ca comunist, activist de partid, ateist înveterat, avansând pe treptele ierarhiei în calitate de şef de Secţie la Procuratura Generală a MSSR, şef de secţie la Ministerul de Comerţ şi director de Întreprindere. Însă paralel cu activitatea intensă, s-a dovedit a fi un neîmpăcat cu sistema vualizată, „perfecţionistă” al regimului de atunci. Anul 1988. Opiniile şi aspiraţiile sale despre libertate şi democraţie, susţinerea ideilor de eliberare naţională în creaţia poeţilor basarabeni nu corespondea întocmai cu ideile de partid, din acest motiv fiind sancţionat şi pedepsit pe cale partiinică. Au urmat perioade dificile în viaţa d. M. Chicot, el fiind nevoit să accepte diferite munci grele pentru a-şi întreţine familia. Dar n-a fost să fie voinţa dictată de altcineva. În orice om este sădit un grăunte, o sămânţă dornică de a încolţi, indiferent de condiţii. O personalitate cu o vechime în muncă de peste 30 de ani pe arena politică a ţării, şef angajat în mai multe departamente de conducere, a fost capabil să se redirecţioneze într-o lume cu totul nouă, mai frumoasă, mai înţelegătoare şi mai aproape de suflet. Seminţa a încolţit şi a rodit măria sa Talentul, care a aşteptat doar momentul prielnic să dee roade. D-l M.Chicot trăieşte acum în anturajul obiectelor frumoase, de valoare, create de el, trecute prin el, prin percepţia sa şi oricare obiect nou apărut îi poartă uşor, emblematic firea sa de aristocrat, care şi este în realitate. Meritul maestrului constă în crearea unei serii de obiecte de uz, necesare confortului uman, dar care a ştiut să ridice îndeletnicirea dată la nivelul unei arte deosebit de frumoase, arta prelucrării lemnului. Nu a fost prea mult şcolit în acest domeniu. Dar, spune el, am crescut în biblioteci. Dacă ar fi să număr zilele petrecute aici, la sigur, s-ar primi mai bine de doi ani de frecvenţă neîntreruptă, pentru mine biblioteca este un loc sfânt. Am cutreerat toate bibliotecile capitalei în căutarea informaţiei necesare. În mediul lor m-am cultivat şi m-am făcut un om cu o profesie, care ţin mult la ea, se destăinuie în continuare utilizatorul nostru.

 

Darul pe care îl posedă M.Chicot n-a venit din senin, ci în rezultatul unui devotament faţă de tot ce este frumos şi bun. Lemnul e vechi de când lumea şi după spusele d. Mihai este un intermediar între Om şi Soare, Om şi Dumnezeu. Străbunii noştri îl percepeau ca pe un simbol al sănătăţii, al bunăstării şi norocului. A urmat apoi o perioadă de căutare, de muncă intensă prin biblioteci, prin muzee, prin magazine de anticvariat din Chişinău, Bucureşti, Odesa, Moscova, Sant-Petersburg. Între timp şi-a încropit şi o bibliotecă personală de invidiat despre arta mobilei şi prelucrarea artistică a lemnului. În colecţia sa se regăsesc albume inedite cu fotografii ale capodoperelor artei universale în acest domeniu. În Moldova la acest capitol nu prea se identifică informaţia necesară, literatură despre istoria mobilei, apariţia ei, tradiţia, stiluri şi curente, care să fie pusă la dispoziţia utilizatorilor. Informaţia scundă de care dispune bibliotecile noastre se prestează doar în limba rusă. Însă asta nici de cum nu înseamnă, că ţara noastră nu are în palmarezul său meşteri populari în industria lemnului. Unul dintre ei este şi d.M.Chicot, un adevărat creator al lucrurilor frumoase, delicate şi trainice. Oamenii din toate timpurile sunt adepţii comfortului şi a inovaţiei, dar unul din elementele de bază în acest domeniu, spune maestru, este cel al durabilităţii. Pentru designul unic de creator al mobilei sale de stil elit d. Mihai Chicot a fost menţionat cu diplome la Expoziţia-concurs internaţională privind aplicarea metodelor şi procedeelor tehnico-artistice sculptate în lemn (2004), la Expoziţia internaţională specializată „AX-ART” (2005), la Expoziţia-concurs republican al Meşterilor Populari din Moldova (2007) etc. Lucrările maestrului deasemenea sunt solicitate la diferite forumuri şi ocazii festive (în Piaţa Marii Adunări Naţionale, de ziua oraşului), în scopuri decorative sau a animării spaţiilor de prestigiu. În anul 2008, în rezultatul muncii sale în domeniul prelucrării artistice a lemnului d.Mihai Chicot este recunoscut de către Ministerul Culturii şi Uniunea Meşterilor Populari din Moldova învingător în Concursul Republican „Cel mai bun meşteşugar al anului”. Un alt moment interesant din viaţa şi activitatea maestrului se poate aduce la cunoştinţa publucului larg şi faptul, că pe parcursul a nouă luni (560 ore) în decursul a o sută de lecţii (pe gratis) d. Mihai Chicot a desfăşurat cursuri de educaţie şi instruire pentru Societatea Orbilor din Moldova, în rezultatul cărora 17 absolvenţi ai acestei societăţi au participat la o expoziţie republicană a lucrărilor de artizanat. Pentru fiecare din aceşti participanţi (6 total nevăzători) maestrul Chicot a confecţionat câte un cadou din lemn (medalie), iar pentru slabi nevăzători – câte o carte despre prelucrarea lemnului, achiziţionată din sursele proprii. Actualmente Mihai Chicot e în căutare. Spiritul lui creator este de netăgăduit. Are o dorinţă mare de a-şi împărtăşi ideile sale cu generaţia tânără. Este disponibil pentru lecţii de master-clas în scopul învăţării acestei meserii. Vrea să se angajeze în slujba celor mai slabi ca noi, după cum se exprimă D-lui. În clipele sale libere îi place să se ocupe cu instruirea nepoatei sale, care îl vizitează la atelier după lecţii şi tinde neapărat să deprindă iscusinţa cioplitului în lemn.

Partenerii nostri: