Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Muzicienilor


La multi ani, Maestre Tudor Chiriac!

Compozitorul Tudor Chiriac s-a născut pe 21 martie 1949, la Ciuciuleni, Nisporeni. A absolvit Colegiul de muzică „Ştefan Neaga” şi Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” în clasa de compoziţie a profesorului Solomon Lobel.
Tudor Chiriac a predat la Colegiul de muzică „Ştefan Neaga” în perioada 1976-1980, la Conservatorul de Stat din Chişinău (din 1987), a fost membru al colegiului redacţional de repertoriu al Ministerului Culturii al Moldovei. Din anul 1987 a fost conferenţiar la Conservatorul de stat „Gavriil Musicescu” din Chişinău, iar actualmente este profesor la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi.

 

În anii 1979-1985 a fost membru al Comitetului de conducere al Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova (UCRM). În anii '90 a fost secretar al UCRM.
Este Laureat al Premiului „Boris Glavan” pentru tineret (1979) şi Premiului de Stat al Republicii Moldova (1988).

 

De-a lungul anilor, a compus muzică vocal-simfonică („Luci, soare luci”, cantată pentru cor de copii şi „Divertisment festiv”, pentru cor şi orchestră), muzică corală („Litanie de priveghi” şi „Doinatoriu”, cantată în nouă părţi, o tulburătoare creaţie muzicală, una dintre compoziţiile fundamentale ale muzicii basarabene), muzică de cameră vocală („Mioriţa”, poem pentru voce cu orgă, clopote şi bandă), cîntece pentru copii ş.a.

 

Despre Tudor Chiriac, sora sa Ioana Chiriac – Frecăuţanu, spune: “Tudor Chiriac este copilul căruia Dumnezeu i-a pus mîna pe întreaga făptură. L-a adus mama pe lume frumos la chip, nemăsurat de talentat şi de înţelept… Dar nici nu se putea ca în familia noastră să nu se nască un aşa talent! Fratele meu Tudor… Compozitorul Tudor Chiriac… Între el şi Dumnezeu există doar muzica. Are şi rugăciunea lui pe care şi-a alcătuit-o şi în care există aşa o frază: „Doamne, ajută-mă să fac ce n-a dovedit tata…” Ajuns la vîrsta coaptă a maturităţii, cucerind prin Opera sa culmile muzicii, cîştigând cu Mioriţa sa Premiul UNESCO, ce alta i-aşi putea dori în această frumoasă primăvară decît tot binele din lume, multă inspiraţie şi multă sănătate…”

 

 

ANNA Casian – Musteaţă

 

Partenerii nostri: