Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Scriitorilor


Lansare de carte despre Biserica Ortodoxă din Basarabia şi Transnistria

La 12 martie 2012, la Biblioteca Naţională, Sala Proeuropeană, a avut loc lansarea de carte a istoricului Veaceslav Ciorbă “Biserica Ortodoxă din Basarabia şi Transnistria (1940-2010)”.
Apariţia cărţii a avut loc cu sprijinul Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova.

 

Lucrarea are la bază rezultatul studiilor de doctorat, completat şi dezvoltat ulterior într-un studiu monografic care abordează principalele aspecte ale situaţiei Bisericii Ortodoxe din Basarabia şi Transnistria în anii 1940-2010. Politica antibisericească, situaţia clerului, închiderea mănăstirilor şi alte aspecte rămân până astăzi încă modest cercetate. Lucrarea este o contribuţie importantă în vederea umplerii acestui gol istoriografic privitor la principalele aspecte ale vieţii bisericeşti din Basarabia şi Transnistria în anii 1940-2010.

 

Veaceslav Ciorbă, lector superior universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova, care este şi autorul cărţii “Biserica Ortodoxă din Basarabia şi Transnistria (1940-2010)”, timp de un deceniu a deschis uşile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, pe cele ale Arhivei Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova şi ale Arhivei Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove, a studiat numeroase documente importante în acest domeniu şi astfel a încercat să răspundă la multe întrebări pe care istoricii, preoţii şi credincioşii le mai au şi astăzi. Cum au fost închise mănăstirile? Cine stătea în spatele acestor acţiuni? Care a fost soarta preoţilor care se opuneau acelui regim? La toate aceste întrebări, părintele Ciorbă ne răspunde în lucrarea sa.

 

Ludmila Tihonov, profesoară la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, prezentă la acest eveniment, spune că a fost zguduită de unele povestiri din această lucrare. “Una dintre ele este aceea despre modul în care a fost apărată mănăstirea din satul Răciula de către enoriaşi. De asemenea, în carte mai este descris cazul preotului care în ziua de Paşti a fost pus să culeagă cartofi, iar enoriaşii să privească cum acesta este umilit.”

 

Fiind îndrumat de către Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu de la Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu, Veaceslav Ciorbă suplineşte acest gol din istoria Bisericii Ortodoxe din Basarabia şi Transnistria din perioada 1944-1989. Autorul spune că istoricilor din România le-a fost interzis să scrie despre Basarabia pentru a nu trezi nemulţumirea Uniunii Sovietice, iar, la rândul lor, istoricii din RSSM, aserviţi ideologiei regimului comunist, nu au putut studia nici ei obiectiv acest subiect.

 

Scopul acestei lucrări este de a analiza mai adetaliat aspectele cele mai importante ale istoriei Bisericii Ortodoxe din Basarabia şi Transnistria din 1940 până astăzi, de a aprofunda studiile şi a aduce noi informaţii şi date bazate pe material documentar inedit din diverse fonduri de arhivă, de a prezenta subiectul în toată complexitatea sa, atât în plan special, bazat pe faptele istorice, cât şi în plan general, prin crearea unui tablou general şi integru, precizează autorul în introducerea cărţii.

 

Mircea Păcurariu, îndrumătorul lui Veceaslav Ciorbă, spune despre această carte: “Lucrarea părintelui Veaceslav Ciorbă va aduce lumini noi asupra tragediei înstrăinării de neam pe care a cunoscut-o Biserica din Basarabia din 1812 încoace, sub dominaţia ţaristă, apoi „sovietică”. Recomandăm lucrarea tuturor iubitorilor trecutului nostru naţional şi bisericesc, atât celor din dreapta, cât mai ales celor din stânga Prutului, care trebuie să fie „uniţi în cuget şi în simţire” românească.”

 

La eveniment au participat şi profesori de istorie, colegi de-ai autorului Aceştia au ţinut să sublinieze că în manualele elevilor, problemei Bisericii Ortodoxe din Basarabia îi este oferită o atenţie mult prea mică. Informaţia inclusă în manuale nu cuprinde decât jumătate de pagină în manualele pentru clasele gimnaziale, iar în cele de liceu, acest subiect este tratat doar într-un studiu de caz. Pornind de la importanţa acestui capitol, profesorii şi-au exprimat dorinţa ca elevilor să li se pună la dispoziţie un volum mai mare de informaţii, astfel ca aceştia să poată ajunge la nişte concluzii în ceea ce priveşte soarta Bisericii Ortodoxe din Basarabia.

 

În finalul evenimentului, coordonatorul seriei, Sergiu Musteaţă, a mulţumit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru sprijinul financiar acordat în publicarea acestei lucrări.

 

 

ANNA Casian – Musteaţă

 

Partenerii nostri: