Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Artiştilor Plastici


„Transparenţele” acuarelei

În perioada 1 martie – 1 aprilie, la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, are loc exoziţia de acuarelă „Transparenţe”.
Expoziţia „Transparenţe” încadrează 63 opere din colecţia de grafică naţională a Muzeului, realizate în perioada anilor 1935-2009. Operele expuse prezintă diversitatea genurilor, tematicilor, mijloacelor tehnice şi artistice, dar şi varietatea gradărilor tonale, fineţea şi transparenţa, caracteristice acuarelei. Fiecare dintre cei 33 artişti a căror lucrări au fost expuse la expoziţie, au abordat o atitudine individuală faţă de multiplicitatea posibilităţilor de exprimare a uneia dintre cele mai rafinate tehnici – acuarela.
Diversitatea stilistică a operelor expuse în cadrul expoziţiei, pune în evidenţă evoluţia gîndirii artistice a plasticienilor care şi-au elaborat conceptele în funcţie de căutările şi revelaţiile proprii.
Printre cele mai timpurii lucrări sunt cele realizate de artiştii – discipoli ai Şcolii Belle Arte, elevi ai lui August Bayllaire: Elena Barlo, Victor Ivanov, Tanya Bayllaire, Sofia Finkelştein, Boris Nesvedov.
În expoziţie pot fi regăsite lucrări ale lui Leonid Grigoraşenco, Emil Childescu, Ada Zevin, Igor Necitailo, Pavel Gromov ş.a. Impresiile vii pentru aceştia sunt la fel de importante , ca şi principiile logice de construcţie a formelor. Motivele lirico-nostalgice în peisaje, prin luminozitatea petelor de acuarelă dezvăluie sentimentele trăite de autor în faţa frumoaselor scene ale naturii.
În cadrul expoziţiei pot fi admirate şi peisajele create de Grigorie Fiurer, care familiarizează publicul cu o altă tehnică a acuarelei – grisaille, tehnica, prin care imaginea este executată în întregime în tonuri de gri astfel, încât să producă iluzia unei sculpturi sau a unui relief.
Expoziţia prezintă lucrări care redau modul individual al artiştilor de tratare a tehnicii acuarelei. Vasile Dohotaru, Sandu Macovei, Ion Moraru, Vasile Movileanu nu utilizează metode tradiţionale. Mijloacele lor de expresie sunt laconice, albul hârtiei rămânând întotdeauna prioritar. Prin trei-patru pete cromatice de o transparenţă şi densitate diferită energia culorii şi senzaţia de integrare a spaţiului este transpusă în lucrare.
Punerea în valoare a celor mai valoroase opere de acuarelă din colecţia de grafică naţională a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei prin intermediul acestei expoziţii, oferă prilejul de a ne apropia tot mai mult de fineţea, rafinamentul şi transparenţa acuarelei.

 

 

ANNA Casian-Musteaţă

www.anacasian.blogspot.com

 

Partenerii nostri: