Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Artiştilor Plastici


Expoziţia imaginilor şi a impresiilor cromatice

În perioada 8-28 februarie 2012, la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” se desfăşoară expoziţia jubiliară a pictorului Arcadie GHEŢU: “Imagini şi impresii cromatice”.

Criticul de artă Tudor BRAGA ni-l recomandă pe Arcadie GHEŢU ca pe un artist „devotat propriei identităţi”. La vernisare, criticul a făcut o scurtă incursiune în creaţia pictorului, oferind şi o motivaţie în plus de a nu rata ocazia să vedem lucrările artistului.
La cea de-a 10-a expoziţie a maestrului au venit să îi admire operele (pentru a cîta oară!) şi să îi fie alături familia, prietenii, amatorii, cît şi colegii: Ghenadie JALBĂ, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Tudor BRAGA, critic de artă, Vitalie MALCOCI, doctor în studiul artelor, etc...
Demult, a pornit din satul Terebna, Edineţ, conştientizând că vocaţia sa este să devină artist. Astfel, se formează ca pictor începînd cu şcoala de Arte Plastice din oraşul Rîşcani. Parcurge apoi Cursurile de pictori-decoratori la Combinatul de pe lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova, după care studiază la Facultatea de grafică şi pictură, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă.
Arcadie GHEŢU debutează în cadrul Expoziţiei profesorilor din Şcolile de Arte Plastice pentru copii din Republica Moldova, cu lucrări în pictură şi grafică. Pînă în prezent participă la majoritatea expoziţiilor de grup cu pictură şi grafică, organizate în republică, precum şi la expoziţiile – schimburi interculturale.
Ghenadie JALBĂ, prezent la evenimen, a menţionat că este îmbucurător faptul că la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” îşi expun operele nu doar pictorii din oraşul Chişinău, ci şi cei din întreaga Moldovă. “Arcadie GHEŢU demonstrează că şi pictorii din alte localităţi încearcă să ţină pasul cu cei din centrele culturale, uneori reuşindu-le acest lucru mai bine decît celor din Chişinău. Este îmbucurător faptul că maestrul a venit la noi cu un număr impunător de opere, profitînd din plin de ocazia care i s-a oferit.”
În cadrul expoziţiei, pictorul aduce publicului portrete, peisaje, dar şi compoziţii filosofice, umoristice. Pot fi remarcate: seria de tablouri intitulate Integrare Europeană, Vara, Iarna, Domnişoară în negru, Portret, etc...
În opinia criticului de artă Tudor BRAGA, Arcadie GHEŢU este un pictor-exemplu pentru întreaga breaslă. “Plasticianul este devotat tradiţiilor realiste, unul calculat, rafinat, dar exigent faţă de propria creaţie.”
Culoarea plină, valorile şi frumuseţile acesteia sunt perseverenţa de care este prins artistul pentru a realiza armonios opera de artă. În ciuda rigorilor artei contemporane, care a renunţat la tradiţiile din trecut, pictorul continuă să construiască ţinute cromatice conform tradiţiilor.
Cuvinte de laudă pentru Arcadie GHEŢU a adus şi Vitalie MALCOCI, doctor în studiul artelor, care şi-a amintit că pictorul, încă din primii ani de studii, s-a manifestat ca un artist complex. “Chiar dacă uneori era taxat pentru aceasta, maestrul întotdeauna şi-a păstrat verticalitatea, pe parcurs avînd numai de cîştigat” a mai adăugat Vitalie MALCOCI.
La expoziţia “Imagini şi impresii cromatice” autorul vine cu frumuseţea plaiului natal, vine cu o pictură caldă, aşa cum este şi sufletul său. Lucrările sale vorbesc mai mult decît orice istoric sau critic de artă…

 

Anna CASIAN-MUSTEAŢĂ

www.anacasian.blogspot.com

 

Partenerii nostri: