Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Meșterilor Populari


Mesteri populari

Uniunea Meşterilor Populari din R. Moldova este o organizaţie neguvernamentală de creaţie, care activează spre satisfacerea necesităţilor societăţii noastre legate de renaşterea şi dezvoltarea meşteşugurilor populare, prin încurajarea creatorilor populari. Ea a fost fondată în anul 1992.
Deşi, de la 1944 încoace, artizanatul în Moldova a suferit o degradare evidentă, influenţată de procesele urbanizării, ale înstrăinării neamului, într-un şir de localităţi rurale şi urbane unele tradiţii ale artizanatului s-au mai păstrat. Principalele genuri înregistrate ţin de următoarele activităţi:

prelucrarea artistică a lemnului, împletitul din lozie şi din fibre vegetale, broderia, croşetatul, ţesutul covoarelor, prelucrarea pietrei, confecţionarea obiectelor din ceramică şi altele.

Fiecare dintre aceste activităţi îşi are meşteri săi, care, într-o măsură sau alta, se specializează în confecţionarea anumitor obiecte tradiţionale. Astăzi UMPM întruneşte peste 250 de specialişti activi cu carnete de membru. Conform datelor oficiale, artizanatul este înregistrat în 160 de localităţi, inclusiv în 83 rurale.

Există şi o anumită specializare teritorială a activităţii meşteşugăreşti

De exemplu, meşterii iscusiţi în arta ornamentării în piatră populează multe sate din raioanele Orhei şi Soroca, arta olăritului se practică în 4 localităţi din zona Codrilor – Iurceni, Cioreşti (raionul Nisporeni), Hogineşti (Călăraşi), Ţigăneşti (Străşeni). Ţesutul covoarelor – în satele din nordul republicii, ţesutul prosoapelor - în municipiul Chişinău, raionul Ungheni, în Bălţi şi Cahul. În localităţile Trebisăuţi, Tabani şi Gordineştii- Noi (raionul Edineţ), Temeleuţi şi Grozeşti (raionul Nisporeni), Maximovca, Puhăceni şi Bulboaca (raionul Anenii-Noi) sînt înregistrate cîte 2 genuri de activităţi de artizanat. Întîietatea în această privinţă o deţin oraşele Chişinău, cu 8 genuri, Nisporeni – 4 genuri, Soroca, Bălţi şi Orhei - cîte 3 genuri.

În localul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău se organizează anual 5-6 expoziţii tematice (arta prelucrării artistice a lemnului, împletitul loziei, broderia, croşetatul, tricotarea).

Lucrările meşterilor populari sînt puse în vînzare în magazine şi secţii specializate de suvenire, la diferite expoziţii şi tîrguri cu vînzări.

Printre cei mai valoroşi meşteri populari se numără: Nadejda Vidraşco din Chişinău, specialistă în arta croşetatului, membră a Academiei de Arte tradiţionale din România. Lucrările dumneaei, care întrunesc 870 de obiecte croşetate, au fost demonstrate la expoziţiile din Slovacia, Franţa, Iugoslavia, România, Elveţia, Germania şi în ţările ex-sovietice.

La Ulmu, Ialoveni activează talentata meşteriţă, posesoarea Marelui Premiu al Uniunii Meşterilor Populari din R.Moldova, Elena Munteanu, care dispune de o bogată colecţie de articole de croşetărie tradiţională.

Succese frumoase a înregistrat şi Natalia Cangea din satul Zolonceni, raionul Criuleni (lucrările din pănuşi de porumb îmbinate cu papură şi lozie), participantă la expoziţiile din Rusia şi România. În decembrie 2000, la primele Jocuri Delfice, desfăşurate la Moscova, ea a ocupat locul III, concurînd cu 35 de meşteri din Rusia şi din alte state.

 

Adresa: str. Pușkin 24, of. 54 și 59, MD-2012, Chișinău, Republiса Moldova
Tel. (373 2) 22 73 63; fax: (373 2) 22 05 97

 

Partenerii nostri: