Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Uniunea Artiştilor Plastici


La mulţi ani, Sergiu Cuciuc!

Sergiu Cuciuc este artist plastic şi critic de arte, cu operă în multiple colecţii publice şi private din multe ţări, organizator al procesului creator în artele plastice, muzeograf, cercetător ştiinţific, Cavaler al Ordinului Republicii.

S-a născut la 14 noiembrie 1940, în satul Doibani I, Dubăsari, Republica Moldova.

Şi-a făcut studiile în perioada 1956-1961 la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (fost: Şcoala Republicană de Arte Plastice), Chişinău, apoi a urmat în 1962-1969 Facultatea Critica de artă, Institutul Academic de Stat de Pictură, Sculptură şi Arhitectură I.E. Repin din Sankt Petersburg (fost: Institutul de Pictură, Sculptură şi Arhitectură I. E. Repin din Leningrad).

“Creaţia plasticianului Sergiu Cuciuc întregeşte în sine multiple valenţe prin care conceptul ideatic şi problematica limbajului plastic îşi găsesc armonioase împliniri.

Fiind în permanenţă receptiv la preferinţele tematice şi artistice ale timpului în care şi-a făurit Opera, artistul a optat consecvent spre amplificarea expresiei artistice a acesteia, lărgindu-i aria semantică generată de formă şi culoare.

Pe parcusul diverselor etape ale evoluţiei creaţiei, pictorul a operat fructuos atât cu figurativul, cât şi cu metafora nonfigurativă apropiată abstracţiunii, care la rândul ei, întotdeauna a fost înzestrată cu distinse calităţi estetice şi vaste conotaţii valorice graţie nu numai tematicii abordate, dar şi modalităţilor de constituire neordinară a imaginii.

Originile acestor conotaţii au la bază concepte cristalizate în urma meditaţiilor şi generalizărilor personale asupra vieţii şi cotidianului realizate artistic în tablourile tematice, frumuseţii naturii înconjurătoare, - în cazul elaborărilor efectuate în genul piesajului urban sau rural, ultimului acordândui-se prioritate.

Un rol important în dimensiunea valorică a operei plasticianului îl are tradiţia culturală universală şi nu în ultimul rând tradiţia creaţiei populare autohtone, care în pictura artistului, ating dimensiuni apropiate simbolismului totemic, relevând o ampla sensibilitate a autorului şi adeziunea acestuia la paradigme existenţiale de valoare perenă.

Trecând cu privirea întreaga creaţie a pictorului, creaţie ce întregeşte actualmente jumătate de secol, constatăm faptul, că artistul nu şi-a orientat nici odată creaţia spre reprezentarea mimetică a lumii tangibile. În acest context constatăm că forma şi interferenţele cromatice în tablourile acestuia, - dacă şi poartă referinţe la lumea înconjurătoare, - totuşi acestea plasându-se doar la nivelul asociativ al percepţiei în cadrul căreia memoriei i se acordă un rol prioritar, constituie repere ce au servit numai punct de pornire, contribuind la crearea unui univers propriu de sorgintă estetică şi înaltă încărcătură semantică.

În cadrul acestui univers artistic se înscriu personalizat şi original atât expresiile monumentale ale formei şi delicateţea estetică a raporturilor cromatice, tratate energic şi totodată racordate chibzuit de către artist, urmărindu-se scopuri de atingere a unui colorit armonios şi semantic consistent, - calităţi caracteristice tablourilor tematice figurative realizate pe parcursul primelor decade de la debut, cât şi atmosfera vibrantă plină de inspiraţie caracteristică pânzelor create în ultimile decenii.

Toate acestea reflectă merituos deosebita afecţiune şi sensibilitate a autorului manifestată generos în procesul de zămislire a spaţiului cromatic. Concomitent menţionăm selectarea riguroasă efectuată de către artist a mijloacelor de expresie şi a sintaxei acestora în procesul de creare a imaginii, - calităţi distinctive ce contribuie eficient la definitivarea coordonatelor stilistice personale originale şi inconfundabile” afirmă Constantin Spânu, doctor în studiul artelor.

Consacrarea:

1961-1973 Muzeograf, şeful Secţiei Artă Moldovenească, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău

1962 Debutează creator cu pictură

1965 Titularizat membru al UAP din Republica Moldova

1991 In calitatea-I de Preşedinte UAP RM, împreună cu Ministrul Culturii şi Cultelor Ion Ungureanu, Cu Primarul General al Municipiului Cişinău Nicolae Costin sisţin iniţiativa artistului plastic Ilie Boca din Bacău şi a lui Andrei Pleşu, Ministrul Culturii România de a se organiza în comun Expoziţia-concurs de artă contemporană Saloanele Moldovei

1992-1995 Cercetător ştiinţific la Institutul Studiul Artelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

1997 Elaborează seriile de lucrări: Maramureş şi Locuri natale.


Expoziţii personale:

1995, 2000 Pictură, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău

2005 Pictură, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău

2011 Destăinuire colorată, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău.

 

Expoziţii de grup:

1962, până la zi, participant la cvasitotalitatea expoziţiilor naţionale, expoziţiilor ambulante

în Republica Moldova, ân URSS- până în 1991, precum şi în alte ţări: Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Kasahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Ucraina.

 

Tabere de creaţie:

1965, până la zi, în Bulgaria, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Cehoslovacia, Danemarca, Polonia, Republica Moldova, Romania

 

Alte activităţi culturale:

1979-1983 Director, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău

1987-1992 Preşedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

1995-1999 Şef al Direcţiei Principale Patrimoniu Cultural, Arte Plastice a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

2001-2002 Şef al Direcţiei Patrimoniu Cultural, Arte Plastice a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

2002-2003 Viceministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

 

Distincţii:

1985 Maestru Emerit in Artă

1996 Cavaler al Ordinului Gloria muncii

2000 Premiul Naţional în Domeniul Artei

2001 Cavaler al Ordinului Republicii

2009 Premiul Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Romania, la Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, ediţia a XIX, pentru lucrarea Deal-vale.


Lucrări în colecţii

– Publice:

Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Japonia, Kasahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, Romania, Rusia, Ucraina.

 

Artinfinit.md

 

Partenerii nostri: