Primul portal de promovare a artei si culturii în Moldova

Etno


Trainingul Regional Tematic „Locul şi Rolul muzeelor-rezervaţii în sistemul protejării şi promovării patrimoniului cultural"

Între 9-12 noiembrie 2012 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală organizează Trainingul Regional Tematic UNESCO/ ICOM „Locul şi Rolul muzeelor-rezervaţii în sistemul protejării şi promovării patrimoniului cultural". Acest Training este o prelungire a ciclului de traininguri UNESCO la nivel naţional şi regional, care au fost organizate în 2008-2010, cu sprijinul UNESCO/ ICOM pentru ţările CSI.
 

Muzeele- rezervaţii au un rol deosebit în protejarea patrimoniului natural şi cultural, în educarea societății în spiritul grijii pentru mediul ambiant și respectului pentru diversitatea culturală. De asemenea este recunoscut faptul că muzeele sunt un loc de acces către cunoştinţe și astfel au o misiune socială largă în educarea și coeziunea diferitor grupuri, comunități și popoare, în general. Pentru a consolida rolul muzeelor, înclusiv a muzeelor-rezervații, în studierea și promovarea patrimoniului natural și cultural, UNESCO a adoptat un șir de convenții și recomandări, programe.
 

Trainingul Regional Tematic UNESCO/ ICOM „Locul şi Rolul muzeelor-rezervaţii în sistemul protejării şi promovării patrimoniului cultural" din Chişinău va aduce în discuţie principalele tendinţe în dezvoltarea muzeelor-rezervaţii, va dezvolta capacităţile manageriale ale specialiştilor din muzeele-rezervații, în baza celor mai bune practici ale UNESCO. De asemenea, în cadrul sesiunilor Trainingului, vor fi discutate probleme legate de implementarea convențiilor înternaționale adoptate și a legislației naționale în domeniul protejării patrimoniului cultural și natural (cu un accent deosebit privind implementarea Convenției UNESCO asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate a bunurilor, adoptată în 1970). De asemenea specialiștii în managementul muzeal vor propune modalităţi de participare mai activă a muzeelor-rezervaţii la dezvoltarea economică şi turistică a regiunilor.
 

În sesiunile Trainingului vor lua parte circa 30 de specialişti din muzeele rezervaţii din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Tajikistan, Uzbekistan şi Ukraina, incluzînd: experţi-traineri în domeniul managementului muzeelor, în domeniul protejării patrimoniului cultural şi natural, precum și manegeri ai muzeelor-rezervaţii.
 

Trainingul Regional Tematic „Locul şi Rolul muzeelor-rezervaţii în sistemul protejării şi promovării patrimoniului cultural" din Chişinău este organizat cu sprijinul Biroului UNESCO de la Moscova în colaborare cu Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală şi Comitetul Naţional ICOM Moldova, în consultare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO.
 

Limbile de lucru ale Trainingului vor fi limba rusă și limba engleză.
 

Sesiunile Traningului Regional Tematic se vor desfăşura în locaţii diferite. Pe 9 noiembrie - în incinta Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (între orele 9.00-17.00). Pe 10 noiembrie - Rezervaţia Cultural-Naturală "Orheiul Vechi", iar pe data 11 noiembrie la Rezervaţia Naturală „Codrii".

 

artinfinit.md

Partenerii nostri: